הרב אורי שרקי

פירוש אגדות רבה בר בר חנה (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3

שיעור א', 6 דקות (2MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 10 דקות (2MB).

שיעור ו', 10 דקות (2MB).

שיעור ז', 10 דקות (2MB).

שיעור ח', 10 דקות (2MB).

שיעור ט', 10 דקות (2MB).

שיעור י', 10 דקות (2MB).

שיעור י"א, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ב, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ג, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ד, 10 דקות (2MB).

שיעור ט"ו, 10 דקות (2MB).

שיעור ט"ז, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ז, 10 דקות (3MB).

שיעור י"ח, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ט, 10 דקות (2MB).

שיעור כ', 10 דקות (2MB).

שיעור כ"א, 10 דקות (2MB).