מפיצי הקבלה של היום

כ"א בטבת תשס"ז

שאלה:

איך להתייחס אל מפיצי הקבלה של היום? אין לי שום ספק שרוב מפיצי הקבלה היום עולים טרמף על הצמאון הגדול הקיים בעם לרוחניות ומטיפים לאנשים לעזוב את עולם החומר ולהתרכז בספירות, עולמות, נשמות וכו'.

אין לי שום ספק שחוכמת הקבלה היא חוכמה יהודית עמוקה ונשגבה, אבל אם אנשים מגעים לניתוק מהעולם הזה אז אין לי שום ספק שאין זאת הכוונה הנכונה.

לאור כל האמור יש לי שתי שאלות: איך להתייחס למפיצי הקבלה ושאלה שניה איך להסביר לתלמידיהם שלעולם הזה יש משמעות?

תשובה:

יש להקדים ללימוד הקבלה את היסודות הנגלים של היהדות. מתוך כך תובן הקבלה על נכון.