קורבנות בבית המקדש השלישי

כ"א בטבת תשס"ז, כ"ד באדר ב' תשס"ח

שאלה 1:

האם יש סיכוי שבביהמ"ק השלישי לא נקריב קורבנות כי הרי הקורבנות נתנו לנו כנגד היצר של ע"ז וכדי שנהיה כמו כל העובדי ע"ז. ואחרי שכל הדתות המונותאיסטיות עברו רק לתפילה אנחנו נחזור ונהיה פרימיטיביים כמו אלה בהודו? אנחנו צריכים להיות אור לגויים ולעלות מדרגות ולא לרדת בהם? בזמן אברהם אבינו ע"ה העלו את הילדים שלהם קורבן והוא נלחם נגד זה והעלה את העולם כולו מדרגה, שמואל ודוד כבר בשרו על המהלך הבא: "החפץ לה' בעולות וזבחים וגו' "כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה זבחי וגו' אז מה יהיה?

תשובה 1:

בבית שלישי נקריב קרבנות כי התרבות העולמית תתעלה להבנת האחדות האורגנית של כל חלקי ההויה. אין חפץ לה' בעולות וזבחים מצד עצמם, כשלא שומעים בקול ה'. אבל בעתיד הרחוק מאוד יתעלו בעלי חיים לדרגת האדם, ולכן לא נקריב אותם יותר.שאלה 2:

1. .הגמרא כבר אומרת שעתידין כל הקרבנות ליבטל חוץ מקורבן תודה

2. השיחה עם הפר של נביאי הבעל נראית הזויה. הרי גם האתון של בלעם דברה רק בחלום לפי הרמב"ם.

תשובה 2:

1. יש עתיד קרוב שבו יתחדשו הקרבנות ויש עתיד רחוק שבו יעלו בעלי חיים לדרגת אדם ויתבטלו הקורבנות.

2. השיחה היא מדרשית ולא היסטורית. כל עניינה להסביר שיש עילוי לבהמה בהקרבתה ולא שאכן התרחשה שיחה זו. עילוי הבהמה הוא השבת החיים אל מקור החיים ומתוך כך הוספת חיים לכללות הבריאה.