הרב אורי שרקי

עיר האבות (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3

שיעור א', 5 דקות (2MB).

שיעור ב', 2 דקות (1MB).