הוכחה מדעית ליסודות התורה

כ"ה בטבת תשס"ז

שאלה:

רציתי לשאול האם אפשר להוכיח מבחינה מדעית את:
1) מעמד הר סיני,
2) היותנו עם סגולה,
וא"כ איך? ומדוע כל העולם "המשכיל האקדמי אינטלקטואלי" לא מכיר בעובדות מדעיות אלו?

עוד נקודה: האם הרב מכיר את טענתו של קרל פופר שעובדה מדעית היא עובדה רק אם ניתן להפריך אותה? האם הרב מסכים עם טיעון זה והאם הטיעון מסתדר עם היהדות?

תשובה:

1) כן. שמע את הקלטת שלי "תורה מן השמים".
2) לא. כי אין זה נתון ביולוגי כי אם נשמתי.

אין האדם חפץ במה שמערער את עולמו. קרל פופר צודק.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)