"לאוקמי שכינתא מעפרא"

כ"ה בטבת תשס"ז

שאלה:

מה הפירוש המדויק של המושג "שכינתא בעפרה" והאם יש התיחסות מיוחדת לתקופה שלנו?

תשובה:

הביטוי המקורי הוא "לאוקמי שכינתא מעפרא". בעברית "להקים את השכינה מהעפר", על פי הפסוק "התנערי מעפר, קומי ירושלים". ההנחה שביסוד הביטוי היא שבזמן הגלות מתחלל שם שמים , והשכינה, המבטאת את קרבת ה' אל עומו, כמו נתונה בשפל. כך שגאולת ישראל היא גם גאולת השכינה. ברור שזה נוגע לדורנו, דור הגאולה.