העובדה שמשה לא עשה ברית לבנו וזהותו

כ"ה בטבת תשס"ז

שאלה:

האם העובדה שמשה לא עשה ברית לבנו קשורה לכך שהיה לו קושי בהגדרת זהותו?

תשובה:

יתכן. עיין במאמרי "וישלח מלאך" בחוברת "גאל ישראל".