הרב אורי שרקי

יום העצמאות - קדושת היום

ה' באייר תש"פהקלטת וידאו