הרב אורי שרקי

אם ה' טוב, מדוע במקרא הוא מתואר כמאיים?

אייר תש"פהקלטת וידאו