הרב אורי שרקי

מבזוי עם לאור גויים

י' באייר תש"פהקלטת וידאו