הרב אורי שרקי

יסודות האמונה

תשע"ו, קטעי אודיו מקורס באתר Udemy.com - לרכישת כל הקלטות הוידאו מהקורס יש ללחוץ כאןקבצי MP3:

שיעור א' - משמעות החיים - התמיהה כיסוד של הפילוסופיה, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ב' - משמעות החיים - מעשה בחכם ותם, 5 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ג' - משמעות החיים - מהי תכלית החיים, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ד' - משמעות החיים - מדוע בני אדם סובלים, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ה' - משמעות ההיסטוריה - לאומיות אוניברסלית, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ו' - משמעות ההיסטוריה - פוליטיקה או דת, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ז' - משמעות ההיסטוריה - ישראל באומות כלב באיברים, 6 דקות (2MB).
שיעור ח' - משמעות ההיסטוריה - משימת הקדושה, 5 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור ט' - משמעות ההיסטוריה - בית ראשון, שני ושלישי, חכמה ונבואה, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור י' - משמעות ההיסטוריה - משיחיות, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור י"א - משמעות ההיסטוריה - מזרח ומערב, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).
שיעור י"ב - המוסר - דרך ארץ קדמה לתורה, 3 דקות (1MB).