הרב אורי שרקי

להט"ב היות האדם לבדו

שיחה בקפה "דעת", אייר תש"פהקלטת וידאו