חיוב מזוזה

ב' בשבט תשס"ז

שאלה:

באיזה מקומות יש חיוב מזוזה והאם לדוגמא באוניברסיטה חייבים לשים מזזוזה? אם כן, מדוע? הרי לא יושנים שם.

תשובה:

יש הלכות רבות לגבי המקומות החייבים במזוזה. באופן כללי כל מקום השייך ליהודים ואוכלים בו או ישנים בו, חייב במזוזה.