הרב אורי שרקי

יום ירושלים, תשע"ח

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"חהקלטת וידאו