הרב אורי שרקי

מאמר הראי"ה קוק על "למלחמת הדעות והאמונות", מתוך ספר "אורות"

מכון אורה, כ"ט בסיון תש"פהקלטת וידאו