הרב אורי שרקי

הרמב"ם והרמב"ן על שלושת האנשים שבאו לאברהם

מתוך שיעור בספר בראשית

מכון מאיר, י"א באייר תשע"אהקלטת וידאו