הרב אורי שרקי

מהו היחוד של האמונה הישראלית?

מתוך שיעור בספר "אורות" לראי"ה קוק

מכון מאיר, כ"ו במרחשוון תשע"זהקלטת וידאו