הרב אורי שרקי

למה הייתה אלילות?

מתוך שיעור בספר "אדר היקר" לראי"ה קוק

מכון מאיר, ד' בתמוז תשע"זהקלטת וידאו