הרב אורי שרקי

ספר בראשית

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ-תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, מבוא ללימוד (10 דקות, 2MB).

שיעור 2, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 3, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 4, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 5, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 6, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרק א', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרק א', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרק א', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרק א', פסוק ו', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 11, פרק א', פסוק ט', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 12, פרק א', פסוק י"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרק א', פסוק כ', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרק א', פסוק כ"ו, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרק א', פסוק כ"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 16, פרק א', פסוק ל"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 17, פרק א', סיום הפרק, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 18, פרק ב', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 19, פרק ב', פסוק ה', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 20, פרק ב', פסוק ז', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרק ב', פסוק י', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרק ב', פסוק ט"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 23, פרק ב', פסוק י"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 24, פרק ב', פסוק י"ח, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרק ב', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 26, פרק ב', פסוק כ"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 27, פרק ב', פסוק כ"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 28, פרק ג', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 29, פרק ג', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 30, פרק ג', פסוק י"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 31, פרק ג', פסוק י"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 32, פרק ג', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 33, פרק ג', פסוק כ"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 34, פרק ד', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 35, פרק ד', פסוק ג', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 36, פרק ד', פסוק ח', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 37, פרק ד', פסוק ט', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 38, פרק ד', פסוק י"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 4MB).

שיעור 39, פרק ד', פסוק י"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 40, פרק ד', פסוק י"ט, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 41, פרק ד', פסוק כ"ה, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 42, פרק ה', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 43, פרק ה', פסוק ה', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 44, פרק ה', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 45, פרק ה', פסוק ל', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 46, פרק ו', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 47, פרק ו', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 48, פרק ו', פסוק ח', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 49, פרק ו', פסוק ט', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 50, פרק ו', פסוק ט', פרשת נח (10 דקות, 4MB).

שיעור 51, פרק ו', פסוק ט"ו, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 52, פרק ז', פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 53, פרק ז', פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 54, פרק ח', פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 55, פרק ח', פסוק ז', פרשת נח (10 דקות, 4MB).

שיעור 56, פרק ח', פסוק כ', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 57, פרק ח', פסוק כ"א, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 58, פרק ט', פסוק ד', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 59, פרק ט', פסוק ח', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 60, פרק ט', פסוק י"ח, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 61, פרק ט', פסוק כ"ד, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 62, פרק י', פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 63, פרק י', פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 64, פרק י', פסוק ו', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 65, פרק י', פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 66, פרק י', פסוק י"א, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 67, פרק י', פסוק י"ט, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 68, פרק י', פסוק כ"ה, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 69, פרק י', פסוק ל', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 70, פרק י"א, פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 71, פרק י"א, פסוק ג', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 72, פרק י"א, פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 73, פרק י"א, פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 74, פרק י"א, פסוק ט"ו, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 75, פרק י"א, פסוק כ"ב, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 76, פרק י"א, פסוק כ"ט, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 77, פרק י"ב, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 78, פרק י"ב, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 79, פרק י"ב, פסוק ג', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 80, פרק י"ב, פסוק ה', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 81, פרק י"ב, פסוק ט', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 82, פרק י"ב, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 83, פרק י"ב, פסוק ט"ז, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 84, פרק י"ג, פסוק ז', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 85, פרק י"ג, פסוק ט', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 86, פרק י"ד, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 87, פרק י"ד, פסוק ז', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 88, פרק י"ד, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 89, פרק י"ד, פסוק ט"ז, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 90, פרק י"ד, פסוק כ"ב, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 91, פרק ט"ו, פסוק ג', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 92, פרק ט"ו, פסוק ו', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 93, פרק ט"ו, פסוק י"א, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 94, פרק ט"ו, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 95, פרק ט"ו, פסוק ט"ו, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 96, פרק ט"ז, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 97, פרק ט"ז, פסוק ח', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 98, פרק ט"ז, פסוק י"א, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 99, פרק ט"ז, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 100, פרק י"ז, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 101, פרק י"ז, פסוק ה', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 102, פרק י"ז, פסוק י"ט, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 103, פרק י"ז, פסוק כ', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 104, פרק י"ח, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 105, פרק י"ח, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 106, פרק י"ח, פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 107, פרק י"ח, פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 108, פרק י"ח, פסוק ט', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 109, פרק י"ח, פסוק י"ג, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 110, פרק י"ח, פסוק כ"ב, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 111, פרק י"ח, פסוק כ"ו, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 112, פרק י"ט, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 113, פרק י"ט, פסוק ד', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 114, פרק י"ט, פסוק ח', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 115, פרק י"ט, פסוק ט"ו, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 116, פרק י"ט, פסוק כ"ב, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 117, פרק י"ט, פסוק כ"ו, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 118, פרק י"ט, פסוק ל"א, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 119, פרק י"ט, פסוק ל"ג, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 120, פרק י"ט, פסוק ל"ז, פרשת וירא (10 דקות, 4MB).

שיעור 121, פרק כ', פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 4MB).

שיעור 122, פרק כ', פסוק ז', פרשת וירא (10 דקות, 4MB).

שיעור 123, פרק כ', פסוק ח', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 124, פרק כ', פסוק י"ב, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 125, פרק כ', פסוק י"ד, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 126, פרק כ"א, פסוק ה', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 127, פרק כ"א, פסוק י', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 128, פרק כ"א, פסוק י"א, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 129, פרק כ"א, פסוק י"ח, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 130, פרק כ"א, פסוק כ"ב, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 131, פרק כ"א, פסוק ל"ג, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 132, פרק כ"ב, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 133, פרק כ"ב, פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 134, פרק כ"ב, פסוק ה', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 135, פרק כ"ב, פסוק ו', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 136, פרק כ"ב, פסוק י"א, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 137, פרק כ"ב, פסוק י"ב, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 138, פרק כ"ב, פסוק י"ד, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 139, פרק כ"ב, פסוק כ', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 140, פרק כ"ב, פסוק כ', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 141, פרק כ"ג, פסוק א', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 142, פרק כ"ג, פסוק ד', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 143, פרק כ"ג, פסוק י"א, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 144, פרק כ"ד, פסוק ג', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 145, פרק כ"ד, פסוק ז', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 146, פרק כ"ד, פסוק י', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 147, פרק כ"ד, פסוק ד', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 148, פרק כ"ד, פסוק כ"א, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 149, פרק כ"ד, פסוק ל"ב, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 150, פרק כ"ד, פסוק מ"ה, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 151, פרק כ"ד, פסוק נ"א, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 152, פרק כ"ד, פסוק ס"ז, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 153, פרק כ"ה, פסוק ו', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 154, פרק כ"ה, פסוק ז', פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 155, פרק כ"ה, פסוק י"ב, פרשת חיי שרה (10 דקות, 2MB).

שיעור 156, פרק כ"ה, פסוק י"ח, פרשת חיי שרה - פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 157, פרק כ"ה, פסוק כ"א, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 158, פרק כ"ה, פסוק כ"ה, פרשת תולדות (9 דקות, 2MB).

שיעור 159, פרק כ"ה, פסוק כ"ז, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 160, פרק כ"ה, פסוק ל"א, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 161, פרק כ"ו, פסוק ג', פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 162, פרק כ"ו, פסוק י"ב, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 163, פרק כ"ו, פסוק י"ח, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 164, פרק כ"ו, פסוק ל"ג, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 165, פרק כ"ז, פסוק א', פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 166, פרק כ"ז, פסוק ט', פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 167, פרק כ"ז, פסוק כ"ג, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 168, פרק כ"ז, פסוק כ"ט, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 169, פרק כ"ז, פסוק ל"ח, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 170, פרק כ"ז, פסוק מ', פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 171, פרק כ"ז, פסוק מ"ג, פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 172, פרק כ"ח, פסוק ה', פרשת תולדות (10 דקות, 2MB).

שיעור 173, פרק כ"ח, פסוק י', פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 174, פרק כ"ח, פסוק י"א, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 175, פרק כ"ח, פסוק י"ב, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 176, פרק כ"ח, פסוק י"ד, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 177, פרק כ"ח, פסוק י"ח, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 178, פרק כ"ט, פסוק ג', פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 179, פרק כ"ט, פסוק י', פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 180, פרק כ"ט, פסוק י"ח, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 181, פרק כ"ט, פסוק כ"ח, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 182, פרק כ"ט, פסוק ל"ב, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 183, פרק ל', פסוק ד', פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 184, פרק ל', פסוק ט"ו, פרשת ויצא (10 דקות, 4MB).

שיעור 185, פרק ל', פסוק כ"ה, פרשת ויצא (9 דקות, 3MB).

שיעור 186, פרק ל', פסוק ל"ב, פרשת ויצא (9 דקות, 2MB).

שיעור 187, פרק ל', פסוק ל"ח, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 188, פרק ל"א, פסוק י"ז, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 189, פרק ל"א, פסוק כ"ז, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 190, פרק ל"א, פסוק מ"ט, פרשת ויצא (10 דקות, 2MB).

שיעור 191, פרק ל"ב, פסוק ג', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 192, פרק ל"ב, פסוק ו', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 193, פרק ל"ב, פסוק י"א, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 194, פרק ל"ב, פסוק י"ג, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 195, פרק ל"ב, פסוק ט"ו, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 196, פרק ל"ב, פסוק ל"א, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 197, פרק ל"ג, פסוק ד', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 198, פרק ל"ג, פסוק י"ד, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 199, פרק ל"ג, פסוק י"ח, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 200, פרק ל"ד, פסוק ג', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 201, פרק ל"ד, פסוק י"ד, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 202, פרק ל"ד, פסוק ל', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 203, פרק ל"ה, פסוק ד', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 204, פרק ל"ה, פסוק ט', פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 205, פרק ל"ה, פסוק ט"ז, פרשת וישלח (10 דקות, 2MB).

שיעור 206, פרק ל"ו, פסוק א', פרשת וישלח (10 דקות, 4MB).

שיעור 207, פרק ל"ו, פסוק ח', פרשת וישלח (10 דקות, 4MB).

שיעור 208, פרק ל"ו, פסוק י"ב, פרשת וישלח (10 דקות, 4MB).

שיעור 209, פרק ל"ו, פסוק כ"ד, פרשת וישלח (10 דקות, 4MB).

שיעור 210, פרק ל"ו, פסוק ל"א, פרשת וישלח (10 דקות, 4MB).

שיעור 211, פרק ל"ז, פסוק א', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 212, פרק ל"ז, פסוק ד', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 213, פרק ל"ז, פסוק ט', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 214, פרק ל"ז, פסוק ט"ז, פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 215, פרק ל"ז, פסוק ל"ב, פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 216, פרק ל"ז, פסוק ל"ד, פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 217, פרק ל"ח, פסוק א', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 218, פרק ל"ח, פסוק ו', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 219, פרק ל"ח, פסוק י"ח, פרשת וישב (10 דקות, 4MB).

שיעור 220, פרק ל"ט, פסוק א', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 221, פרק ל"ט, פסוק י"ב, פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 222, פרק מ', פסוק ד', פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 223, פרק מ', פסוק י"ד, פרשת וישב (10 דקות, 2MB).

שיעור 224, פרק מ"א, פסוק א', פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 225, פרק מ"א, פסוק כ', פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 226, פרק מ"א, פסוק מ"ה, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 227, פרק מ"א, פסוק נ"ג, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 228, פרק מ"ב, פסוק א', פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 229, פרק מ"ב, פסוק ט', פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 230, פרק מ"ב, פסוק כ"ד, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 231, פרק מ"ב, פסוק ל"ז, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 232, פרק מ"ג, פסוק י"א, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 233, פרק מ"ג, פסוק ל"א, פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 234, פרק מ"ד, פסוק ח', פרשת מקץ (10 דקות, 2MB).

שיעור 235, פרק מ"ד, פסוק י"ח, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 236, פרק מ"ה, פסוק א', פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 237, פרק מ"ה, פסוק ח', פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 238, פרק מ"ה, פסוק כ"א, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 239, פרק מ"ה, פסוק כ"ח, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 240, פרק מ"ו, פסוק ח', פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 241, פרק מ"ו, פסוק כ"ג, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 242, פרק מ"ו, פסוק כ"ט, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 243, פרק מ"ז, פסוק ג', פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 244, פרק מ"ז, פסוק י"ג, פרשת ויגש (10 דקות, 2MB).

שיעור 245, פרק מ"ז, פסוק כ"ח, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 246, פרק מ"ז, פסוק ל', פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 247, פרק מ"ח, פסוק ה', פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 248, פרק מ"ח, פסוק י"ב, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 249, פרק מ"ח, פסוק כ"ב, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 250, פרק מ"ט, פסוק ב', פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 251, פרק מ"ט, פסוק ט', פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 252, פרק מ"ט, פסוק י"ב, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 253, פרק מ"ט, פסוק י"ז, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 254, פרק מ"ט, פסוק כ"ה, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 255, פרק נ', פסוק ג', פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 256, פרק נ', פסוק י"ד, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

שיעור 257, פרק נ', פסוק כ"ג, פרשת ויחי (10 דקות, 2MB).

סיכום ספר בראשית - אחווה, תולדות, שמות, מרחשוון תשפ"ב, 40 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).