הרב אורי שרקי

ספר בראשית

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3:

שיעור 1, מבוא ללימוד (10 דקות, 2MB).

שיעור 2, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 3, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 4, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 5, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 6, פרק א', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרק א', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרק א', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרק א', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרק א', פסוק ו', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 11, פרק א', פסוק ט', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 12, פרק א', פסוק י"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרק א', פסוק כ', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרק א', פסוק כ"ו, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרק א', פסוק כ"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 16, פרק א', פסוק ל"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 17, פרק א', סיום הפרק, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 18, פרק ב', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 19, פרק ב', פסוק ה', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 20, פרק ב', פסוק ז', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרק ב', פסוק י', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרק ב', פסוק ט"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 23, פרק ב', פסוק י"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 24, פרק ב', פסוק י"ח, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרק ב', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 26, פרק ב', פסוק כ"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 27, פרק ב', פסוק כ"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 28, פרק ג', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 29, פרק ג', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 30, פרק ג', פסוק י"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 31, פרק ג', פסוק י"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 32, פרק ג', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 33, פרק ג', פסוק כ"ב, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 34, פרק ד', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 35, פרק ד', פסוק ג', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 36, פרק ד', פסוק ח', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 37, פרק ד', פסוק ט', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 38, פרק ד', פסוק י"ד, פרשת בראשית (10 דקות, 4MB).

שיעור 39, פרק ד', פסוק י"ז, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 40, פרק ד', פסוק י"ט, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 41, פרק ד', פסוק כ"ה, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 42, פרק ה', פסוק א', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 43, פרק ה', פסוק ה', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 44, פרק ה', פסוק כ"א, פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 45, פרק ה', פסוק ל', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 46, פרק ו', פסוק ב', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 47, פרק ו', פסוק ד', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 48, פרק ו', פסוק ח', פרשת בראשית (10 דקות, 2MB).

שיעור 49, פרק ו', פסוק ט', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 50, פרק ו', פסוק ט', פרשת נח (10 דקות, 4MB).

שיעור 51, פרק ו', פסוק ט"ו, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 52, פרק ז', פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 53, פרק ז', פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 54, פרק ח', פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 55, פרק ח', פסוק ז', פרשת נח (10 דקות, 4MB).

שיעור 56, פרק ח', פסוק כ', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 57, פרק ח', פסוק כ"א, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 58, פרק ט', פסוק ד', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 59, פרק ט', פסוק ח', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 60, פרק ט', פסוק י"ח, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 61, פרק ט', פסוק כ"ד, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 62, פרק י', פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 63, פרק י', פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 64, פרק י', פסוק ו', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 65, פרק י', פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 66, פרק י', פסוק י"א, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 67, פרק י', פסוק י"ט, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 68, פרק י', פסוק כ"ה, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 69, פרק י', פסוק ל', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 70, פרק י"א, פסוק א', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 71, פרק י"א, פסוק ג', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 72, פרק י"א, פסוק ה', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 73, פרק י"א, פסוק י', פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 74, פרק י"א, פסוק ט"ו, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 75, פרק י"א, פסוק כ"ב, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 76, פרק י"א, פסוק כ"ט, פרשת נח (10 דקות, 2MB).

שיעור 77, פרק י"ב, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 78, פרק י"ב, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 79, פרק י"ב, פסוק ג', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 80, פרק י"ב, פסוק ה', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 81, פרק י"ב, פסוק ט', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 82, פרק י"ב, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 83, פרק י"ב, פסוק ט"ז, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 84, פרק י"ג, פסוק ז', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 85, פרק י"ג, פסוק ט', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 86, פרק י"ד, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 87, פרק י"ד, פסוק ז', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 88, פרק י"ד, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 89, פרק י"ד, פסוק ט"ז, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 90, פרק י"ד, פסוק כ"ב, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 91, פרק ט"ו, פסוק ג', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 92, פרק ט"ו, פסוק ו', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 93, פרק ט"ו, פסוק י"א, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 94, פרק ט"ו, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 95, פרק ט"ו, פסוק ט"ו, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 96, פרק ט"ז, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 97, פרק ט"ז, פסוק ח', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 98, פרק ט"ז, פסוק י"א, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 99, פרק ט"ז, פסוק י"ג, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 100, פרק י"ז, פסוק א', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 101, פרק י"ז, פסוק ה', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 102, פרק י"ז, פסוק י"ט, פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 103, פרק י"ז, פסוק כ', פרשת לך לך (10 דקות, 2MB).

שיעור 104, פרק י"ח, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 105, פרק י"ח, פסוק א', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 106, פרק י"ח, פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 107, פרק י"ח, פסוק ב', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 108, פרק י"ח, פסוק ט', פרשת וירא (10 דקות, 2MB).

שיעור 109, פרק י"ח, פסוק י"ג, פרשת וירא (10 דקות, 2MB).