הרב אורי שרקי

חובה לשאול שאלות

מתוך שיעור בספר "אורות" לראי"ה קוק

מכון מאיר, כ"ט בתמוז תשע"זהקלטת וידאו