תשעה באב תש"פ בביה"כ "בית יהודה", י-ם - מנחה, שיעור של הרב אורי שרקי, ערבית של מוצאי הצוםוידאו - ההקלטה מתחילה בדקה 4:23