הרב אורי שרקי

תהילים - המלבי"ם על מזמור קל"ז ("על נהרות בבל...")

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' באב תש"פהקלטת וידאו