הרב אורי שרקי

ברכה לראש השנה תשפ"א

אלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם,הקלטת וידאו