הרב אורי שרקי

האם עם סגולה זה טוב לגויים?

תשרי תשפ"אהקלטת וידאו