הרב אורי שרקי

פרק חלק של מסכת סנהדרין - טכניון, סדרת תש"ן-תשנ"גקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים):

שיעור 1, דף צ', עמוד א'. 26 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 2, דף צ"ז, עמוד א'. 27 דקות. 10MB.

שיעור 3, דף צ"ז, עמוד ב'. 26 דקות. 9MB. בסוף השיעור דיון על מסירת ארץ ישראל לאויבים.

שיעור 4, דף צ"ז, עמוד ב'. 48 דקות. 17MB.

שיעור 5, דף צ"ז, עמוד ב'. 31 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, דף צ"ח, עמוד א'. 37 דקות. 13MB.

שיעור 7, דף צ"ח, עמוד א'. 33 דקות. 12MB.

שיעור 8, דף צ"ח, עמוד א'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 9, דף צ"ח, עמוד א'. 38 דקות. 13MB.

שיעור 10, דף צ"ח, עמוד א'. 13 דקות. 5MB. כולל דיון כללי על אגדות חז"ל. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א'. 21 דקות. 8MB.

שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א'. 24 דקות. 9MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 13, דף צ"ט, עמוד א'. 15 דקות. 5MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 14, דף צ"ט, עמוד א'. 21 דקות. 7MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 15, דף צ"ט, עמוד א'. 36 דקות. 13MB.

שיעור 16, דף צ"ט, עמוד ב'. 18 דקות. 6MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 17, דף ק"א, עמוד א'. 2 דקות. 1MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 18, דף ק"א, עמוד א'. 52 דקות. 18MB.

שיעור 19, דף ק"א, עמוד א'. 55 דקות. 20MB.

שיעור 20, דף ק"א, עמוד ב'. 46 דקות. 16MB. חסר סוף ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 21, דף ק"א, עמוד ב'. 55 דקות. 20MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 22, דף ק"ב, עמוד א'.34 דקות. 12MB. איכות הקלטה גרועה בחלק השני של השיעור.

שיעור 23, דף ק"ב, עמוד א'. 51 דקות. 18MB.

שיעור 24, דף ק"ב, עמוד ב'. 14 דקות. 39MB.

שיעור 25, דף ק"ב, עמוד ב'. 29 דקות. 10MB.

שיעור 26, דף ק"ב, עמוד ב'. 27 דקות. 10MB. איכות הקלטה גרועה בחלק השני של השיעור.

שיעור 27, דף ק"ג, עמוד א'. 20 דקות. 7MB.

שיעור 28, דף ק"ג, עמוד ב'. 42 דקות. 15MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 29, דף ק"ג, עמוד ב'. 33 דקות. 12MB.

שיעור 30, דף ק"ג, עמוד ב'. 32 דקות. 11MB.

שיעור 31, דף ק"ד, עמוד א'. 40 דקות. 14MB.

שיעור 32, דף ק"ד, עמוד א'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 33, דף ק"ד, עמוד א'. 45 דקות. 16MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 34, דף ק"ד, עמוד ב'. 22 דקות. 8MB.

שיעור 35, דף ק"ד, עמוד ב'. 19 דקות. 7MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 36, דף ק"ד, עמוד ב'. 17 דקות. 6MB. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.

שיעור 37, דף ק"ה, עמוד א'. 17 דקות. 6MB.

שיעור 38, דף ק"ה, עמוד א'. 39 דקות. 17MB.

שיעור 39, דף ק"ה, עמוד א'. 29 דקות. 10MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 40, דף ק"ה, עמוד א'. 52 דקות. 19MB.

שיעור 41, דף ק"ה, עמוד א'. 44 דקות. 16MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 42, דף ק"ה, עמוד ב'. 41 דקות. 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 43, דף ק"ה, עמוד ב'. 45 דקות. 16MB.

שיעור 44, דף ק"ו, עמוד א'. 42 דקות. 15MB.

שיעור 45, דף ק"ו, עמוד א'.41 דקות. 15MB.

שיעור 46, דף ק"ו, עמוד ב'. 23 דקות. 8MB.

שיעור 47, דף ק"ו, עמוד ב'. 37 דקות. 13MB. י"ד במרחשוון תשנ"ג.

שיעור 48, דף ק"ו, עמוד ב'. 44 דקות. 16MB.

שיעור 49, דף ק"ז, עמוד א'. 40 דקות. 14MB.

שיעור 50, דף ק"ז, עמוד א'. 28 דקות. 10MB.

שיעור 51, דף ק"ז, עמוד א'. 13 דקות. 5MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 52, דף ק"ז, עמוד ב'. 30 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 53, דף ק"ז, עמוד ב'. 23 דקות. 8MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 54, דף ק"ז, עמוד ב'. 42 דקות. 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 55, דף ק"ח, עמוד א'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 56, דף ק"ח, עמוד א'. 22 דקות. 8MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 57, דף ק"ח, עמוד א'. 45 דקות. 16MB.

שיעור 58, דף ק"ח, עמוד ב'. 4 דקות. 1MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 59, דף ק"ח, עמוד ב'. 15 דקות. 6MB. ד' בשבט תשנ"ג.

שיעור 60, דף ק"ח, עמוד ב'. 29 דקות. 10MB. י"א בשבט תשנ"ג.

שיעור 61, דף ק"ח, עמוד ב'. 35 דקות. 12MB. י"ח בשבט תשנ"ג.

שיעור 62, דף ק"ט, עמוד א'. 37 דקות. 13MB. כ"ה בשבט תשנ"ג.

שיעור 63, דף ק"ט, עמוד א'. 43 דקות. 15MB.

שיעור 64, דף ק"ט, עמוד ב'. 57 דקות. 20MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 65, דף ק"י, עמוד א'. 23 דקות. 8MB.

שיעור 66, דף ק"י, עמוד א'. 45 דקות. 16MB. א' בניסן תשנ"ג.

שיעור 67, דף קי"א, עמוד א'. 48 דקות. 17MB. כ"ט בניסן תשנ"ג.

שיעור 68, דף קי"א, עמוד ב'. 38 דקות. 13MB. ו' באייר תשנ"ג.

שיעור 69, דף קי"א, עמוד ב'. 22 דקות. 8MB. י"ג באייר תשנ"ג. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 70, דף קי"ב, עמוד א'. 9 דקות. 3MB. כ"ז באייר תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 71, דף קי"ב, עמוד א'. 28 דקות. 10MB. ה' בסיון תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה. סיפור על השופט חיים כהן בתחילת השיעור.

שיעור 72, דף קי"ב, עמוד א'. 36 דקות. 13MB. י"ב בסיון תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 73, דף קי"ב, עמוד ב'. 33 דקות. 12MB. י"ט בסיון תשנ"ג.

שיעור 74, דף קי"ב, עמוד ב'. 25 דקות. 9MB. כ"ו בסיון תשנ"ג.

שיעור 75, דף קי"ב, עמוד ב'. 42 דקות. 15MB. ג' בתמוז תשנ"ג.