דמות משה רבינו

י' בשבט תשס"ז

שאלה:

שמעתי את הרצאותיך על תחילת ספר שמות, שם תואר משה רבינו כדמות אשר חונכה וגדלה בתרבות מצרים ומדיין וכולי... בעצם דומה להרצל במידה מסוימת.

רציתי לשאול:

1. האם משה היה קשור לאמונת היהדות ולעם ישראל עד לגילוי בסנה?

2. אם לא, מדוע ואיך זכה לגילוי, האם כי היה בעל יכולות פוליטיות שרכש בארמון מצרים כדי להנהיג עם?

3. מתי זכה לרוח הקודש ולמדרגה הרוחנית נבואית העליונה ולמה דווקא הוא?

4. האם הדמות של משה סותרת את הנאמר בספר "ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" של הרב אבינר, שם הוא יוצא נגד ציור מסוים של דמות משה? (קראתי ברפרוף).

תשובה:

1. משה היה קשור גם לבית אביו וגם לבית פרעה. עי' המאמר שלי "וישלח מלאך" בחוברת "גאל ישראל".

2. זכה לגילוי בגלל טהרת נפשו וחכמת אלוהים שבקרבו, שבחלקן ירש מהתרבות המצרית, כי כהני מצרים ידעו את האמת על האלוהות, כדברי הרמב"ם בריש הלכות עבודה זרה. ועיין בהערה 23 במאמרי הנ"ל.

3. זכה למדריגה העליונה בסנה אחרי ששימש את יתרו. אך ראשית רוח הקדש קיבל בשעה שהרג את המצרי, כדברי הרמב"ם במו"נ.

4. אכן סותר.