הרב אורי שרקי

הסכם השלום עם האמירויות כתחילת החזרה בתשובה של ישמעאל

הושענא רבה תשפ"אהקלטת וידאו