הרב אורי שרקי

ספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג

טכניון, סדרת שיעורים תשנ"ב-תשנ"זקבצי MP3, הועברו מקלטות. חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים.

שיעור 1, פרק ג'. 41 דקות. 15MB.

שיעור 2, פרק ג'. 46 דקות. 16MB.

שיעור 3, פרק ג'. 46 דקות. 16MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 4, פרק י"א. 16 דקות. 6MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 5, פרק י"א. 32 דקות. 11MB.

שיעור 6, פרק י"א. 33 דקות. 12MB.

שיעור 7, פרק י"א. 29 דקות. 10MB.

שיעור 8, פרק י"א. 26 דקות. 9MB.

שיעור 9, פרק י"א. 38 דקות. 14MB.

שיעור 10, פרק י"א. 4 דקות. 2MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 11, פרק י"א. 27 דקות. 10MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 12, פרק י"ב. 45 דקות. 16MB.

שיעור 13, פרק י"ב. 10 דקות. 4MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 14, פרק י"ב. 3 דקות. 1MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 15, פרק י"ב. 26 דקות. 1MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 16, פרק י"ב. 14 דקות. 5MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 17, פרק י"ג. 34 דקות. 12MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 18, פרק י"ג. 34 דקות. 12MB.

שיעור 19, פרק י"ג. 39 דקות. 14MB.

שיעור 20, פרק י"ג. 27 דקות. 10MB.

שיעור 21, פרק י"ד. 29 דקות. 10MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 22, פרק י"ד. 40 דקות. 14MB.

שיעור 23, פרק י"ד. 25 דקות. 9MB.

שיעור 24, פרק י"ד. 38 דקות. 13MB.

שיעור 25, פרק ט"ו. 16 דקות. 6MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 26, פרק ט"ו. 36 דקות. 13MB.

שיעור 27, פרק ט"ו. 27 דקות. 10MB.

שיעור 28, פרק ט"ז. 29 דקות. 10MB.

שיעור 29, פרק ט"ז. 33 דקות. 11MB.

שיעור 30, פרק י"ז. 39 דקות. 14MB.

שיעור 31, פרק י"ז. 14 דקות. 5MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 32, פרק י"ז. 31 דקות. 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 33, פרק י"ז. 46 דקות. 16MB. ד' בשבט תשנ"ג.

שיעור 34, פרק י"ז. 39 דקות. 14MB. י"א בשבט תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 35, פרק י"ז. 32 דקות. 11MB. י"ח בשבט תשנ"ג. איכות הקלטה גרועה בחלק השני של השיעור.

שיעור 36, פרק י"ח. 33 דקות. 12MB. כ"ה בשבט תשנ"ג.

שיעור 37, פרק י"ח. 24 דקות. 8MB. ב' באדר תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 38, פרק י"ח. 28 דקות. 10MB. ט' באדר תשנ"ג.

שיעור 39, פרק י"ח. 22 דקות. 8MB. ט"ז באדר תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 40, פרק י"ט. 30 דקות. 11MB. כ"ג באדר תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 41, פרק י"ט. 31 דקות. 11MB. א' בניסן תשנ"ג.

שיעור 42, פרק י"ט. 31 דקות. 11MB. כ"ט בניסן תשנ"ג. איכות הקלטה גרועה בתחילת השיעור.

שיעור 43, פרק י"ט. 15 דקות. 5MB. ו' באייר תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 44, פרק י"ט. 21 דקות. 8MB. י"ג באייר תשנ"ג.

שיעור 45, פרק י"ט. 29 דקות. 10MB. כ' באייר תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 46, פרק כ'. 30 דקות. 11MB. כ"ז באייר תשנ"ג. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 47, פרק כ'. 32 דקות. 11MB. י"ב בסיון תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 48, פרק כ'. 36 דקות. 13MB. י"ט בסיון תשנ"ג.

שיעור 49, פרק כ"א. 59 דקות. 21MB. כ"ו בסיון תשנ"ג.

שיעור 50, פרק כ"א. 5 דקות. 2MB. ג' בתמוז תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 51, פרק כ"ב. 25 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 52, פרק כ"ב. 33 דקות. 12MB.

שיעור 53, פרק כ"ב. 42 דקות. 15MB.

שיעור 54, פרק כ"ג. 44 דקות. 16MB. כ"ז בתשרי תשנ"ד.

שיעור 55, פרק כ"ג. 26 דקות. 9MB. ד' במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 56, פרק כ"ג. 35 דקות. 12MB. י"א במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 57, פרק כ"ג. 42 דקות. 15MB. י"ח במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 58, פרק כ"ג. 28 דקות. 10MB. כ"ה במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 59, פרק כ"ג. 35 דקות. 13MB. ב' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 60, פרק כ"ג. 23 דקות. 8MB. ט' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 61, פרק כ"ד. 43 דקות. 15MB. ט"ז בכסלו תשנ"ד.

שיעור 62, פרק כ"ד. 33 דקות. 12MB. כ"ג בכסלו תשנ"ד.

שיעור 63, פרק כ"ד. 34 דקות. 12MB. ז' בטבת תשנ"ד.

שיעור 64, פרק כ"ד. 39 דקות. 14MB. י"ד בטבת תשנ"ד.

שיעור 65, פרק כ"ד. 31 דקות. 11MB. כ"א בטבת תשנ"ד.

שיעור 66, פרק כ"ד. 26 דקות. 9MB. ו' בשבט תשנ"ד.

שיעור 67, פרק כ"ד. 17 דקות. 6MB. י"ג בשבט תשנ"ד.

שיעור 68, פרק כ"ד. 29 דקות. 10MB. כ' בשבט תשנ"ד.

שיעור 69, פרק כ"ה. 37 דקות. 13MB. כ"ז בשבט תשנ"ד.

שיעור 70, פרק כ"ה. 44 דקות. 16MB. ד' באדר תשנ"ד.

שיעור 71, פרק כ"ה. 45 דקות. 16MB. י"א באדר תשנ"ד.

שיעור 72, פרק כ"ה. 39 דקות. 14MB. י"ח באדר תשנ"ד.

שיעור 73, פרק כ"ו. 36 דקות. 13MB. כ"ה באדר תשנ"ד.

שיעור 74, פרק כ"ו. 39 דקות. 14MB. ג' בניסן תשנ"ד.

שיעור 75, פרק כ"ו. 36 דקות. 13MB. כ"ד בניסן תשנ"ד.

שיעור 76, פרק כ"ו. 39 דקות. 14MB. א' באייר תשנ"ד. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 77, פרק כ"ו. 39 דקות. 14MB. ט"ו באייר תשנ"ד.

שיעור 78, פרק כ"ז. 46 דקות. 16MB. כ"ב באייר תשנ"ד.

שיעור 79, פרק כ"ז. 22 דקות. 8MB. כ"ט באייר תשנ"ד.

שיעור 80, פרק כ"ז. 45 דקות. 16MB. ז' בסיון תשנ"ד.

שיעור 81, פרק כ"ח. 50 דקות. 18MB. י"ד בסיון תשנ"ד.

שיעור 82, פרק כ"ח. 40 דקות. 14MB. כ"א בסיון תשנ"ד.

שיעור 83, פרק כ"ח. 41 דקות. 15MB. כ"ח בסיון תשנ"ד.

שיעור 84, פרק כ"ט. 58 דקות. 20MB. ה' בתזמו תשנ"ד.

שיעור 85, פרק כ"ט. 50 דקות. 18MB. י"ב בתמוז תשנ"ד.

שיעור 86, פרק כ"ט. 35 דקות. 13MB. י"ט בתמוז תשנ"ד.

שיעור 87, פרק כ"ט. 3 דקות. 1MB.

שיעור 88, פרק ל'. 36 דקות. 13MB.

שיעור 89, פרק ל'. 53 דקות. 19MB. ח' בתשרי תשנ"ה.

שיעור 90, פרק ל"א. 40 דקות. 14MB. כ"ט בתשרי תשנ"ה.

שיעור 91, פרק ל"א. 44 דקות. 16MB. ו' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 92, פרק ל"א. 39 דקות. 14MB. י"ג במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 93, פרק ל"א. 1 דקות. 1MB. כ' במרחשוון תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 94, פרק ל"א. 45 דקות. 16MB. כ"ז במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 95, פרק ל"ב. 26 דקות. 9MB. ה' בכסלו תשנ"ה. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 96, פרק ל"ב. 18 דקות. 6MB. י"ב בכסלו תשנ"ה.

שיעור 97, פרק ל"ב. 29 דקות. 10MB. י"ט בכסלו תשנ"ה.

שיעור 98, פרק ל"ב. 36 דקות. 13MB. ג' בטבת תשנ"ה.

שיעור 99, פרק ל"ב. 33 דקות. 12MB. י' בטבת תשנ"ה.

שיעור 100, פרק ל"ב. 37 דקות. 13MB. י"ז בטבת תשנ"ה.

שיעור 101, פרק ל"ג . 52 דקות. 19MB. ל' בשבט תשנ"ה.

שיעור 102, פרק ל"ג. 39 דקות. 14MB. ז' באדר א' תשנ"ה.

שיעור 103, פרק ל"ד. 33 דקות. 12MB. י"ד באדר א' תשנ"ה.

שיעור 104, פרק ל"ד. 63 דקות. 22MB. כ"א באדר א' תשנ"ה.

שיעור 105, פרק ל"ד. 52 דקות. 18MB. כ"ח באדר א' תשנ"ה.

שיעור 106, פרק ל"ד. 37 דקות. 13MB. ה' באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 107, פרק ל"ד. 35 דקות. 12MB. י"ב באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 108, פרק ל"ה. 44 דקות. 16MB. י"ט באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 109, פרק ל"ה. 59 דקות. 21MB. כ"ו באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 110, פרק ל"ו. 42 דקות. 15MB. ד' בניסן תשנ"ה.

שיעור 111, פרק ל"ו. 38 דקות. 13MB. כ"ה בניסן תשנ"ה.

שיעור 112, פרק ל"ז. 25 דקות. 9MB. ב' באייר תשנ"ה.

שיעור 113, פרק ל"ז. 32 דקות. 12MB. ט' באייר תשנ"ה.

שיעור 114, פרק ל"ח. 34 דקות. 12MB. ט"ז באייר תשנ"ה.

שיעור 115, פרק ל"ט. 53 דקות. 19MB. כ"ג באייר תשנ"ה.

שיעור 116, פרק מ'. 34 דקות. 12MB. א' בסיון תשנ"ה.

שיעור 117, פרק מ'. 67 דקות. 24MB. ח' בסיון תשנ"ה. כולל דיון על פסיקת הלכה מפסוקים ומגילת רות.

שיעור 118, פרק מ'. 35 דקות. 12MB. ט"ו בסיון תשנ"ה.

שיעור 119, פרק מ"א. 30 דקות. 11MB. כ"ב בסיון תשנ"ה.

שיעור 120, פרק מ"ב. 33 דקות. 12MB. כ"ט בסיון תשנ"ה.

שיעור 121, פרק מ"ב. 48 דקות. 17MB. ו' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 122, פרק מ"ב. 65 דקות. 23MB. י"ג בתשמוז תשנ"ה.

שיעור 123, פרק מ"ג. 63 דקות. 22MB. כ' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 124, פרק מ"ה. 44 דקות. 16MB. כ"ז בתמוז תשנ"ה.

שיעור 125, פרק מ"ו. 34 דקות. 12MB. י' באלול תשנ"ה.

שיעור 126, פרק מ"ו. 48 דקות. 17MB. י"ז באלול תשנ"ה.

שיעור 127, פרק מ"ו. 23 דקות. 8MB. כ"ד באלול תשנ"ה.

שיעור 128, פרק מ"ו. 37 דקות. 13MB. כ"ג בתשרי תשנ"ו.

שיעור 129, פרק מ"ז. 26 דקות. 9MB. ל' בתשרי תשנ"ו.

שיעור 130, פרק מ"ז. 39 דקות. 14MB. ז' במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 131, פרק מ"ח. 27 דקות. 10MB. י"ד במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 132, פרק מ"ח. 20 דקות. 7MB. כ"א במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 133, פרק מ"ט. 42 דקות. 15MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 134, פרק מ"ט. 16 דקות. 6MB. ה' בכסלו תשנ"ו.

שיעור 135, פרק נ'. 34 דקות. 12MB. י"ב בכסלו תשנ"ו.

שיעור 136, פרק נ"א. 36 דקות. 13MB. י"ט בכסלו תשנ"ו.

שיעור 137, פרק נ"א. 32 דקות. 11MB. ג' בטבת תשנ"ו.

שיעור 138, פרק נ"א. 29 דקות. 10MB. י' בטבת תשנ"ו.

שיעור 139, פרק נ"ב. 35 דקות. 12MB. י"ז בטבת תשנ"ו.

שיעור 140, פרק נ"ג. 38 דקות. 13MB. כ"ד בטבת תשנ"ו.

שיעור 141, פרק נ"ג. 34 דקות. 12MB. ב' בשבט תשנ"ו.

שיעור 142, פרק נ"ג. 29 דקות. 10MB. ט' בשבט תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 143, פרק נ"ה. 44 דקות. 15MB. ל' בשבט תשנ"ו.

שיעור 144, פרק נ"ה. 25 דקות. 9MB. ז' באדר תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 145, פרק נ"ה. 58 דקות. 21MB. כ"א באדר תשנ"ו.

שיעור 146, פרק נ"ה. 58 דקות. 20MB. ו' בניסן תשנ"ו.

שיעור 147, פרק נ"ו. 53 דקות. 19MB. כ"ז בניסן תשנ"ו.

שיעור 148, פרק נ"ז. 39 דקות. 14MB. י"א באייר תשנ"ו.

שיעור 149, פרק נ"ז. 52 דקות. 19MB. י"ח באייר תשנ"ו.

שיעור 150, פרק נ"ז. 36 דקות. 13MB. כ"ה באייר תשנ"ו.

שיעור 151, פרק נ"ז. 31 דקות. 11MB. ג' בסיון תשנ"ו.

שיעור 152, פרק נ"ח. 40 דקות. 14MB. י' בסיון תשנ"ו.

שיעור 153, פרק נ"ח. 36 דקות. 13MB. א' בתמוז תשנ"ו.

שיעור 154, פרק נ"ט. 39 דקות. 14MB. י"ב באלול תשנ"ו.

שיעור 155, פרק נ"ט. 50 דקות. 18MB. י"ט באלול תשנ"ו.

שיעור 156, פרק ס'. 48 דקות. 17MB. כ"ו באלול תשנ"ו.

שיעור 157, פרק ס'. 45 דקות. 16MB. ד' בתשרי תשנ"ז.

שיעור 158, פרק ס'. 30 דקות. 11MB. כ"ה בתשרי תשנ"ז.

שיעור 159, פרק ס"א. 33 דקות. 12MB. ב' במרחשוון תשנ"ז.

שיעור 160, פרק ס"א. 32 דקות. 11MB. ט"ז במרחשוון תשנ"ז.

שיעור 161, פרק ס"ב. 27 דקות. 10MB. כ"ג במרחשוון תשנ"ז.

שיעור 162, פרק ס"ב. 13 דקות. 5MB. א' בכסלו תשנ"ז.

שיעור 163, פרק ס"ב. 24 דקות. 9MB. ח' בכסלו תשנ"ז.

שיעור 164, פרק ס"ב. 19 דקות. 7MB. ט"ו בכסלו תשנ"ז.

שיעור 165, פרק ס"ג. 14 דקות. 5MB. כ"ב בכסלו תשנ"ז.