שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רבי שם טוב גפן ודעתו על איך נכתב ספר בראשית, ג' בשבט תש"פ, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ב' - הנצי"ב מוולוז'ין על סדר כתיבת התנ"ך, ד' בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות (MP3, 7MB).