הרב אורי שרקי

שכל, נפש ונשמה בין הרמב"ם למקובלים

מתוך שיעור בספר הלכות יסודי התורה לרמב"ם

מכון מאיר, י"ג בכסלו התשפ"אהקלטת וידאו