הרב אורי שרקי

הספר "משך חכמה" על חנוכה ופרשת וישב

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"בהקלטת וידאו