מכון מאיר, תשס"ז, לצפות או להוריד את השיעורים להאזנה.