הגדרת הזמן על פי היהדות

י"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

מה היא הגדרת ה"זמן", ע"פ היהדות? איך אפשר לצפות בדבר שעוד לא קרה?

תשובה:

הזמן הוא היחס בין האדם לעולם. הקב"ה מעל כל הזמנים וצופה על כל הדורות. גם נשמת האדם מחוברת אל כל ההויה מראשית ועד אחרית.