דעת הרב אורי שרקי לגבי עלייה להר הבית

מתוך שיחה בין הרב אורי שרקי לבין הרב חגי שטמלר בהנחיית ספי גלדצהלר

אדר תשפ"אהקלטת וידאו