הרב אורי שרקי

מסכת אבות - פרק א', משנה ט"ו, חומרות

קטע משיעור, צולם ע"י ערוץ מאיר, תש"פוידאו