הרב אורי שרקי

ספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג

כולל ישורון, ירושלים, תשע"זקבצי MP3, חלק גדול מההקלטות באיכות גרועה.

שיעור 1, מבוא. 38 דקות. 13MB.

שיעור 2, מבוא. 39 דקות. 9MB.

שיעור 3, פרק א'. 40 דקות. 10MB.

שיעור 4, פרק ב'. 38 דקות. 9MB.

שיעור 5, פרק ב'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 6, פרק ב'. 40 דקות. 10MB.

שיעור 7, פרק ג'. 38 דקות. 9MB.

שיעור 8, פרק ג'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 9, פרק ד'. 40 דקות. 9MB.

שיעור 10, פרק ד'. 41 דקות. 10MB.

שיעור 11, פרק ה'. 44 דקות. 10MB.

שיעור 12, פרק ה'. 37 דקות. 9MB.

שיעור 13, פרק ה'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 14, פרק ה'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 15, פרק ה'. 41 דקות. 10MB.

שיעור 16, פרק ה'. 34 דקות. 8MB.

שיעור 17, פרק ה'. 41 דקות. 10MB.

שיעור 18, פרק ה'. 40 דקות. 10MB.

שיעור 19, פרק ו'. 38 דקות. 9MB.

שיעור 20, פרק ו'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 21, פרק ז'. 40 דקות. 9MB.

שיעור 22, פרק ז'. 39 דקות. 9MB.

שיעור 23, פרק ז'. 42 דקות. 10MB.

שיעור 24, פרק ז'. 35 דקות. 8MB.

שיעור 25, פרק ח'. 42 דקות. 9MB.

שיעור 26, פרק ח'. 42 דקות. 15MB.

שיעור 27, פרק ח'. 44 דקות. 10MB.

שיעור 28, פרק ח'. 38 דקות. 9MB.

שיעור 29, פרק י'. 41 דקות. 15MB.

שיעור 30, פרק י'. 39 דקות. 14MB.

שיעור 31, פרק י'. 40 דקות. 14MB.

שיעור 32, פרק י"א. 43 דקות. 10MB.

שיעור 33, פרק י"א. 42 דקות. 15MB.

שיעור 34, פרק י"א. 40 דקות. 14MB.

שיעור 35, פרק י"א. 41 דקות. 15MB.

שיעור 36, פרק י"א. 41 דקות. 14MB.

שיעור 37, פרק י"א. 27 דקות. 10MB.

שיעור 38, פרק י"ב. 42 דקות. 10MB.

שיעור 39, פרק י"ג. 42 דקות. 10MB.

שיעור 40, פרק י"ג. 39 דקות. 9MB.

שיעור 41, פרק י"ג. 39 דקות. 9MB.

שיעור 42, פרק י"ד. 43 דקות. 10MB.

שיעור 43, פרק י"ד. 40 דקות. 10MB.

שיעור 44, פרק ט"ו. 41 דקות. 10MB.

שיעור 45, פרק ט"ו. 43 דקות. 10MB.

שיעור 46, פרק ט"ז. 41 דקות. 15MB.

שיעור 47, פרק ט"ז. 21 דקות. 5MB.

שיעור 48, פרק י"ז. 44 דקות. 10MB.

שיעור 49, פרק י"ז. 42 דקות. 10MB.

שיעור 50, פרק י"ז. 45 דקות. 11MB.

שיעור 51, פרק י"ח. 44 דקות. 10MB.

שיעור 52, פרק י"ח. 41 דקות. 10MB.

שיעור 53, פרק י"ט. 43 דקות. 10MB.

שיעור 54, פרק י"ט. 42 דקות. 10MB.

שיעור 55, פרק י"ט. 42 דקות. 10MB.

שיעור 56, פרק כ'. 38 דקות. 9MB.

שיעור 57, פרק כ"א. 41 דקות. 10MB.

שיעור 58, פרק כ"א. 43 דקות. 10MB.

שיעור 59, פרק כ"ב. 44 דקות. 13MB.

שיעור 60, פרק כ"ב. 42 דקות. 10MB.

שיעור 61, פרק כ"ב. 40 דקות. 9MB.

שיעור 62, פרק כ"ג. 41 דקות. 10MB.

שיעור 63, פרק כ"ג. 41 דקות. 10MB.

שיעור 64, פרק כ"ג. 40 דקות. 10MB.

שיעור 65, פרק כ"ד. 43 דקות. 10MB.

שיעור 66, פרק כ"ד. 43 דקות. 10MB.

שיעור 67, פרק כ"ה. 43 דקות. 10MB.

שיעור 68, פרק כ"ה. 41 דקות. 10MB.

שיעור 69, פרק כ"ו. 42 דקות. 10MB.

שיעור 70, פרק כ"ו. 41 דקות. 10MB.

שיעור 71, פרק כ"ח. 42 דקות. 10MB.

שיעור 72, פרק כ"ט. 44 דקות. 11MB.

שיעור 73, פרק ל'. 44 דקות. 10MB.

שיעור 74, פרק ל"א. 41 דקות. 10MB.

שיעור 75, פרק ל"א. 40 דקות. 9MB.

שיעור 76, פרק ל"א. 42 דקות. 10MB.

שיעור 77, פרק ל"ב. 43 דקות. 10MB.

שיעור 78, פרק ל"ב. 37 דקות. 9MB.

שיעור 79, פרק ל"ג. 36 דקות. 9MB.

שיעור 80, פרק ל"ד. 42 דקות. 10MB.

שיעור 81, פרק ל"ה. 38 דקות. 9MB.

שיעור 82, פרק ל"ו. 39 דקות. 9MB.

שיעור 83, פרק ל"ו. 41 דקות. 10MB.

שיעור 84, פרק ל"ז. 40 דקות. 9MB.

שיעור 85, פרק ל"ט. 39 דקות. 9MB.

שיעור 86, פרק ל"ט. 43 דקות. 10MB.

שיעור 87, פרק מ'. 42 דקות. 10MB.