פירוש משנה ממס' חגיגה

כ' בשבט תשס"ז

שאלה:

מה פרוש המשנה בפרק שני במסכת חגיגה. "כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאלו לא בא לעולם: מה למעלה מהלמטה מה לפנים מה לאחור."

למה אסור לשאול כאלה שאלות? זה קצת חשוד - האם אין תשובות? האם יש משהו שמסתירים ממני. ואם כן - למה?

תשובה:

מי ששואל מה לפני העולם ומה אחרי העולם, בשביל מה בא לעולם? ליחידי סגולה אין השאלות אסורות, אבל פתרונן בא דווקא על ידי שעוסקים בהם ברמיזה ולא במילים מפורשות. עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ס"ד פיסקה ד-ה.