הרב אורי שרקי

שכינה ומלחמת ששת הימים

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשפ"אהקלטת וידאו