הרב אורי שרקי

י"ז בתמוז וט' באב

ישיבת ירושלים לצעירים, תמוז תשפ"אהקלטת וידאו