הרב אורי שרקי

י"ז בתמוז ובין המצרים

מכון מאיר, י״ז בתמוז תש״ע



הקלטת וידאו