הרב אורי שרקי שר את פיוט "יָשֵׁן אַל תֵּרָדַם" מהפתיח לסליחות תשע"ט

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א באלול תשע"טהקלטת וידאו