רפואה אלטרנטיבית

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

מה דעת הרב על רפואה אלטרנטיבית: האם יש בזה משהו או שמא זה סתם מיסטיקה בגרוש?

תשובה:

יש לבדוק כל שיטה לגופה.