כינות בתפילה

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

א. מה עושה אדם שאינו מסוגל לאמר לה': "הטוב כי לא כלו רחמיך" וכיו"ב? "מי מרוויח" מכך שנאמר זאת מהשפה מלחוץ לחלוטין?

ב. הרב כתב שאכן אין עניין לאמר משפט שלא יכולים להיזדהות איתו. אני הדל, אכן תופס את מיצוות התפילה ככזו שתלויה לעיכובא, במצב הנפשי של האדם, שאלתי היא עד כמה מרחיקת לכת הוראה שכזו בדיני תפילה, להלכה למעשה?

ג. בהמשך לכך: איך אפשר לרצות בדיאלוג עם מישהו (לאפוקי משהו) שיכול למנוע זוועות וצער שאנשים עוברים יום יום, ואינו מונע, ביחוד מי שחווה זאת בעצמו?

תשובה:

1. שלא יאמר. אך מחויב הוא ללמוד מדוע זה מוצדק.

2. יש לדון לגופו של עניין, כדאי להתיעץ פנים אל פנים עם ת"ח המכיר אותך, כדי להינצל מסובייקטיביות יתרה.

3. לעתיד יתברר כיצד הכל לטובה. למוד ס' "דעת תבונות" לרמח"ל.