מה טוב בנכונותו של אברהם אבינו לשחוט את יצחק?

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

מה כ"כ משובח וטוב בנכונותו של אברהם אבינו לשחוט את יצחק, הרי אדם צריך להיתנגד לדבר, וזה שבחו?

תשובה:

מי ששומע את דבר ה' איננו נכנע לצו חיצוני לו, כי אם הוא פוגש את מקור חייו הוא, וממילא מה שהוא שומע תואם את טבעו הנשמתי.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)