הרב אורי שרקי

ספר שמות

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת שמות, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 2, פרשת שמות, פרק א', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 3, פרשת שמות, פרק א', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 4, פרשת שמות, פרק א', פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 5, פרשת שמות, פרק ב', פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 6, פרשת שמות, פרק ב', פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרשת שמות, פרק ב', פסוק ט"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרשת שמות, פרק ב', פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרשת שמות, פרק ג', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 11, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 12, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרשת שמות, פרק ג', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרשת שמות, פרק ג', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 16, פרשת שמות, פרק ד', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 17, פרשת שמות, פרק ד', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 18, פרשת שמות, פרק ד', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 19, פרשת שמות, פרק ד', פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 20, פרשת שמות, פרק ד', פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרשת שמות, פרק ד', פסוק כ"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרשת שמות, פרק ה', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).