שומרונים, קראים

כ"ג בשבט תשס"ז, י"א באב תש"עשאלה 1:

איך ניתן להוכיח שהיהדות קודמת לשומרונים?

תשובה 1:

השומרונים אינם טוענים שהם קדמו לעם ישראל, אלא שהם הם עם ישראל הקדום, ולפחות שהם שבטי אפרים ומנשה. יתכן שחלק מזה אמת ושנתערבו בהם שרידי שבטים אלו. טענתם למרכזיות הר גריזים היא המשך של הטענה של שבטי הצפון שקדמו להם שירושלים לא נבחרה. כך שאין כל קושי.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

מדוע הקראים טועים ואנו צודקים? הם סבורים שהכתוב הוא מקור בעוד שדבר ה' שבקרבנו הוא המקור. ומדוע השומרונים טועים ואנו צודקים? הם דבקים בשרידי ממלכת אפרים שאותה מאס ה'. [ושאלה הנובעת מכאן, איך עליי לדעת מה האמת האמיתית, מה שהתנ"ך אומר או המסורות שלהם.] אודה לרב אם יפנה אותי אל מקורות בנושא לעיון נוסף. עיין ב"כתבי שד"ל" הוצאת מוסד ביאליק. כמדומני שיש לו שם מאמר על התורה השומרונית.

שאלה 3:

שאלה שהוקשתה לי בשיעור "תורה מן השמיים". הרי גם השומרונים יכולים לטעון את שתי ההוכחות שהרב טוען בשיעור לאמיתת תורתם ה-"הרגריזימית". (וכך גם עוד כתות ביהדות). הרב יוכל להאיר את עיני בנושא זה?

תשובה 3:

ההוכחה היא לאמיתות ההתגלות. וזה אכן טוב עבור כל הזרמים.