הרב אורי שרקי

האם התורה מדברת על מציאות היסטורית או על משל?

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

מרחשוון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םהקלטות וידאוחלק 1חלק 2