הרב אורי שרקי

סיכום ספר בראשית - אחווה, תולדות, שמות

שיעור סיכום לסדרת השיעורים על ספר בראשית בביה"כ "בית יהודה", י-ם

מרחשוון תשפ"בהקלטת וידאו