הרב אורי שרקי

מדוע אין בתורה מושגים מופשטים ורק משלים ביחס לא-לוהות?

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

כסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו